بخشنامه های دبیرخانه هیات امنای استان چهارمحال و بختیاری

انتخاب رييس دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان رييس هيات امناي انجمن بين المللي آسايهل
, ,

انتخاب رييس دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان رييس هيات امناي انجمن بين المللي آسايهل

در حاشيه کنفرانس بين المللي آسايهل اعضاي رييس و اعضاي هيات امنا…