جلسه هیات امنای استان چهارمحال و بختیاری – 3 بهمن 1395

جلسه هیات امنای استان چهارمحال و بختیاری بعدازظهر یکشنبه به ریاست دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی برگزار شد.