شوراي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي استان چهارمحال و بختیاری

رييس شورا: دكتر ؟؟؟؟- معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ؟؟؟

اهم فعالیت‌های شورا:

 1. تشکیل و فعالیت کمیته های پنج گانه شورا
  1. کمیته تکمیل موظفی اعضای هیات علمی استان
  2. کمیته جایابی دانشجویان عدم تشکیل کلاس
  3. کمیته آمایش و گسترش رشته ها
  4. کمیسیون موارد خاص آموزشی
  5. کمیته نظارت، ارزیابی و پاسخ به شکایات آموزشی
 2. برگزاری شوراهای تخصصی آموزش و تحصیلات تکمیلی استان:
 3. مصاحبه تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي معاونين آموزشي پيشنهادي واحدها و مراكز استان
 4. برنامه هاي شوراي تخصصي آموزش و تحصيلات تكميلي استان چهارمحال و بختیاری